Gledališče

MADAGASCAR

sobota, 13. okt. ob 18.00 uri

Špas teater v posebnem sodelovanju z Music Theatre International

BRILJANTINA

nedelja, 18. nov. ob 18.00 uri