ART KUM 28. EXTEMPORE 2018 - razstava

petek, 24. maj ob 19.00 uri - ponedeljek, 24. jun. ob 12.00 uri
Galerija MEDIJA

ALOJZ ADAMLJE, Ljubljana
Akademski slikar in grafik je eden najvidnejših predstavnikov slovenskega nadrealizma. Svoj nadrealističen slog gradi že štiri desetletja. Ustvaril je obsežen opus surrealističnih del, med katerimi so mnoga že del zgodovinske zbirke galerij in privatnih kolekcij. O njegovem umetniškem delu se pripravlja monografija in film, kjer bo predstavljeno njegovo slikarstvo in simbolna figura »Karibusa« - človeka v prispodobi ptice, ki je obut v človeške čevlje.
BOGDAN BAROVIČ, Trbovlje
Ekonomist, politik, novinar, slikar in pisatelj. V svojih številnih delih največkrat upodablja kraje in ljudi. Navezuje se na lastno komponiranje žanrskih zgodb. Te se v likovni interpretaciji sicer močno približajo temeljnemu slikarstvu francoskega impresionizma, vendar njegova dela ravno zaradi rabe eklektičnih motivov, s katerimi ponazarja svoje doživljanje sveta in okolice, dobijo ekspresionističen izraz.
ANDREJ BLAŽON, Novo mesto
Arhitekt in oblikovalec je v zadnjih nekaj letih predan upodabljanju portretov, ki so izrazno sredstvo za prikaz čustvenih stanj in transcendentalne lepote. Svojo slogovno izraznost dosega s prepletom risarskih in slikarskih tehnik.
JURE CRNKOVIĆ, Zagorje
Diplomiral na naravoslovno tehniški fakulteti v Ljubljani. Je član Društva revirskih likovnikov Relik v Trbovlju. Z likovnim izražanjem se ukvarja že vse življenje. Slika v vseh tehnikah, v zadnjem času pa na njegovih platnih prevladuje akril. Svoja dela je že večkrat predstavil na samostojnih in skupinskih razstavah. Je slikar pokrajin, ki se prelivajo v abstrakcijo. Motivi na njegovih delih so polni različnih kontrastov in njihova prepletanja se pogosto dvigujejo v reliefe.
ELENA DELFINI, Lokovec, Nova Gorica
Slikarka in oblikovalka v svojem delu združuje slikarstvo in glasbo. V oboje vpleta čutenja močne povezanosti z naravo in hvaležnost do življenja. Njene slike zaznamujejo žive barve in motiv eterične ženstvenosti, ki se spaja s svetlobnim spektrom.
ZDRAVKO DOLINŠEK, Trbovlje, Radenci
Zlatar, oblikovalec, slikar. Njegovo umetniško delo je odziv na vedno nova odkritja, ki so podrejena njegovim subjektivnim čutenjem in ustvarjalnim prizadevanjem. Ta so se z leti raziskovanj, problemskih poglabljanj in iskanj lastnega likovnega izraza izkristalizirala v osebni stil likovnega nagovora. Osredne teme njegovega likovnega izraza so namenjene krajini, tihožitju in portretu, ki jih mojstrsko obvladuje v različnih slikarskih tehnikah: olju, akvarelu in akrilu.
NEVENKA FLAJS, Krmelj
Diplomirana grafična oblikovalka, fotografinja in şlikarka. Čar njenega ustvarjanja je v ustvarjanju samem. Pomembna je nazornost predstavljenega, zgodba, ki se skriva za podobo in odkritje novega sveta, ki ga omogoča likovno stvarjenje.
ROBI HIRŠEL, Radeče
Umetnik po srcu in samouk se je pred 20 leti izučil za naziv kamnosek in tako pričel z dejavnostjo oblikovanja in izdelovanja nagrobnih spomenikov. Pri tem uporablja ročno klesanje črk različnih tipografij. Pri izdelavi nagrobnikov ga vodi vedno isti cilj in to je edinstvenost izdelkov. V svoja dela vključuje kiparske detajle. Po načrtu prof. Janeza Suhadolca je izdelal nagrobni spomenik v Radečah. Sodeloval je na večdnevni restavratorsko kamnoseški delavnici na gradu Rajhenburg. Z dletom in kladivom ter željo po raziskovanju, razgali kamen v katerem so se oblike sramežljivo skrivale stoletja …
BORIS KOTESKI, Loka pri Zidanem mostu
V Bitoli rojen diplomirani inženir elektrotehnike. Je član ljubiteljev likovne umetnosti Radeče. Za svoje slikarsko izražanje je izbral kolaž tehniko, ker mu ta dopušča veliko domišljije in kreativnosti. Njegova dela reflektirajo tako aktualne družbene vsebine, kot tudi pravljične zgodbe, katere upodablja z uporabo različnih materialov na platnu.
JOŽE MARINČ, Kostanjevica na Krki
Akademski slikar, katerega dela temeljijo na vtisih in prispodobah iz narave, ki jih določajo štirje naravni elementi: zemlja, zrak, voda in ogenj. Razvil je svoj prepoznaven slog, ki ga gradi z nanašanjem barve s slikarskimi lopaticami. Svoj bogat umetniški opus ustvarja že 48 let in je med drugim tudi avtor znamenite poslikave fasade Hidroelektrarne Krško. Kot pravi sam, mu je s tem delom »končno uspelo, da je umetnost postala nekaj, pred čimer se nekdo želi fotografirati«...
JANEZ PELKO, Kranj
Slovenski fotograf, elektrotehnik, glasbenik, gorski kolesar. Znan je po upodabljanju portetov in ženskih aktov, ustvarjanju infrardečih pokrajin, koncertnih reportaž in eksperimentalne fotografije. Je samouk, ki uporablja različne pristope in tehnike in ob uporabi digitalnih tehnologij ostaja zvest črnobelemu filmu različnih formatov. V zadnjem času se posveča predvsem avtorski fotografiji, sodeluje z glasbeniki in predava na fotografskih delavnicah.
SEBASTJAN PERŠOLJA, Lokovec, Nova Gorica
Slikar, kipar, grafik in oblikovalec, s svojim ustvarjanjem izraža senzibilno naravo, s katero zaznava najneznatnejša čudesa svojega okolja in jih prezentira kot globine in daljave njihovih lastnih svetov. Na svojih platnih upodablja energijsko pretočnost in prostorskost vesolja, ki ga sluti.
JOŽE POTOKAR CVRČO, Trbovlje
Slikar, risar, grafik, kipar. Umetnik, ki v svojih likovnih delih največkrat pripoveduje o vsakdanjem rudarskem življenju in okolju, ki mu pripada. V motive vnaša pretanjene občutke in zaznave na tako subtilen način, da te iste gledalec z lahkoto prepozna in ponotranji, jih razume, ne samo kot določeno vsebino, ampak se preko čutenja likovne pripovedi počuti uglašen z njo. Zdi se, da se vsak njegov motiv, ne glede na tehniko, dotakne gledalca v dušo.
SEVERINA TROŠT ŠPROGAR, Trbovlje
Akademska oblikovalka in slikarka, katere slike so odsev njenega razmišljanja in dojemanja bistva obstoja. Stvarnost jo sili v izpraševanje o svojih lastnih čustvenih in duhovnih, rodovnih in socialnih determinantah. S svojimi deli pripoveduje o svojih zaznavah, o tistem, česar verbalno ne more sporočiti. V njenih slikah je veliko simbolike, katero upošteva kot kodirano božje sporočilo.