NATAŠA TAJNIK STUPAR - Slikarska razstava

petek, 24. jun. ob 19.00 uri - sreda, 31. avg. ob 12.00 uri
Galerija MEDIJA

Rojena je bila 6. novembra 1974 v Slovenj Gradcu. Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha v Velenju. Po končani Gimnaziji Velenje (naravoslovno-matematična smer) je pričela s študijem na slikarskem oddelku Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je leta 1999 diplomirala pri prof. Gustavu Gnamušu in prof. dr. Jožetu Muhoviču ter nato leta 2002 tam tudi končala magistrski študij. Od leta 2001 je članica Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov in Društva likovnih umetnikov Celje, od 2016 pa Društva likovnih umetnikov Ljubljana. Od leta 2002 je samostojna ustvarjalka v kulturi in mladinska likovna pedagoginja, med drugim tudi na Umetniški gimnaziji Šolskega centra Velenje. Ukvarja se s klasičnim slikarstvom, poseben poudarek daje risbi kot samostojni izrazni zvrsti. Njena dela, za katera je bila večkrat nagrajena, se nahajajo v več slovenskih javnih in zasebnih likovnih zbirkah. Imela je trideset samostojnih razstav, sodelovala je na številnih skupinskih razstavah doma in v tujini ter se udeleževala nekaterih likovnih kolonij (Izlake, 2020). Živi in ustvarja v Velenju.