SAMO ŠILES - Slikarska razstava

petek, 15. mar. ob 18.00 uri - ponedeljek, 15. apr. ob 12.00 uri
Galerija MEDIJA

Rojen je 3.12. 1963 v Ljubljani. Obiskoval je Srednjo šolo za oblikovanje v Ljubljani in študiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Diplomiral je leta 1992 pri Metki Krašovec. Ukvarja se s slikarstvom, grafiko in fotografijo. Zaposlen je kot učitelj likovne umetnosti na Gimnaziji in sredni ekonomski šoli Trbovlje. Živi v Zagorju ob Savi.
Imel je samostojne razstave v Škofji Loki, Ljutomeru in večkrat v Zagorju, Trbovljah in Ljubljani. Sodeloval je na skupinskih razstavah.